Soficom Finland - Enriching the Future

Soficom Finland tarjoaa vaikuttajaviestinnän palveluja ja tuloksellista johtamisen ja liiketoiminnan kehittämistä.


Soficom Finland vaikuttaa elinkeino- ja työelämän positiiviseen kehitykseen rikastamalla yritysten toimintaa, tuottamalla tietoa luovasta taloudesta, luovista aloista ja elinkeinoelämän yleisestä kehityksestä sekä vaikuttaa näiden kehittymiseen ja lisäarvon tuottamiseen yritys-, hallinto- ja politiikkatasoilla.

Palvelut

  • LIIKETOIMINNAN RIKASTAMINEN:
    Palvelumuotoilu, strateginen suunnittelu, verkostojen kehittäminen, markkinointi ja viestintä

  • ASIANTUNTIJAPALVELUT:
    Konsultoinnit, selvitykset, konseptoinnit, suunnitelmat, projektinhallinta

  • KOULUTUS JA KONSULTOINTI:
    Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, tuotteistaminen, varainhankintaSoficom Finland on vastuullinen, avoin, eteenpäin katsova, inhimillinen ja toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita.