Soficom Finland - Enriching the Future

Soficom Finland tarjoaa tuloksellista johtamisen ja liiketoiminnan kehittämistä sekä projektijohtamisen konsultointia.


Soficom Finland vaikuttaa elinkeino- ja työelämän positiiviseen kehitykseen rikastamalla yritysten toimintaa, tuottamalla tietoa luovasta taloudesta, luovista aloista ja elinkeinoelämän yleisestä kehityksestä sekä vaikuttaa näiden kehittymiseen ja lisäarvon tuottamiseen yritys-, hallinto- ja politiikkatasoilla.

Palvelut

  • LIIKETOIMINNAN RIKASTAMINEN:
    Palvelumuotoilu, strateginen suunnittelu, verkostojen kehittäminen, markkinointi ja viestintä

  • ASIANTUNTIJAPALVELUT:
    Konsultoinnit, selvitykset, konseptoinnit, suunnitelmat, projektihallinta

  • KOULUTUS JA KONSULTOINTI:
    Yrittäjyys, luova talous, markkinointi


Asiakkaina mm. Teosto ry, Suomen Viro-Instituutti, Emil Cedercreutzin säätiö, Sokeain Ystävät ry...

Soficom Finland on vastuullinen, avoin, eteenpäin katsova, inhimillinen ja toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita.